Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOSTIHY

5. 4. 2009

DOSTIHY

 

Koňský dostih je chovatelská zkouška, prověřující rychlost koně v klusu nebo cvalu, případně jeho schopnost překonávat překážky. Dostihy se v dnešní době pořádají na dostihových závodištích, každý dostih má určité propozice. Dostihy jsou zařazeny do samostatného sportovního odvětví (mimo jezdectví - což je jiné sportovní odvětví), které se oficiálně nazývá dostihový sport.

 

Dostihy u nás organizuje a řídí Jockey Club České republiky. Na regulérnost dostihů dohlíží dostihová komise.

 

 

 

 

PA220066.jpg 74,9K

 

 

Dostihový jezdec se zpravidla označuje jako žokej (i když u nás tento titul přísluší pouze jezdci z povolání, který zvítězil v alespoň 50 dostizích). Na sobě má dres v barvách majitele koně, povinná je i helma a bezpečnostní vesta.

 

Dostihy se dělí na rovinové, překážkové a klusácké.

 

Pojmy

 

 • amatér - (zkratka am.) jezdec dostihových koní, který nepobírá žádnou odměnu za jízdu a není vyučen v oboru

 • anglický plnokrevník - nejrychlejší plemeno koní, oba rodiče musí být zapsáni v plemenné knize, která byla zavedena 1791

 • bandáže - obvaz zpevňující šlachový aparát koně

 • barvy, dres - slouží ke snadné identifikaci koní v dostihu, koně jednoho majitele nosí jeho zaregistrované barvy, pokud se sejde v jednom dostihu více koní jednoho majitele, rozlišuje je od sebe barva čapky jezdce

 • barvy koní - ryzák (r.) - kůň ryzé barvy v různých odstínech, spodní část končetin a hřívu má vždy ryzé, hnědák (hd.) - kůň hnědé barvy od světlé až po tmavou, končetiny a žíně má vždy černé, bělouš (běl.) - kůň s bílou i tmavou barvou srsti vždy s příměsí bílých chlupů, vraník - černě zbarvený kůň (u anglického plnokrevníka velmi řídké zbarvení)

 • cena - dostih se stanovenou základní hmotností, v němž jsou úlevy či přívažky koní vypočítávány podle předchozích výsledků a získaných peněz

 • cíl foto - foto zhotovené cílovou kamerou, slouží ve sporných případech ke stanovení pořadí koní

 • cílová rovinka - část dráhy od posledního oblouku do cíle, na její délce často závisí vývoj dostihu

 • délka - koňská délka je míra, ve které se vyjadřuje vzdálenost mezi koňmi při doběhu dostihu, přibližně 3 m

 • distance - mezník v cílové rovině, pokud kůň v rovinných dostizích není na distanci v momentě, kdy vítěz probíhá cílem, je diskvalifikován

 • dráha - v našich podmínkách většinou travnatá, pro Pardubice jsou charakteristické úseky oranice. Při rovinovém dostihu se písková dráha nepovažuje za součást dostihové dráhy. Stav dráhy se měří pendometrem a udává se ve stupních

 • dvouletek - nejmladší kategorie dostihových koní

 • generální handicap - pořadí koní vyjadřující jejich výkonnost, sestavený handicaperem po zkončení sezóny

 • handicap - dostih, v němž koně nesou nestejnou hmotnost stanovenou handicaperem, šance koní na vítězství by měly být vyrovnané

 • hmotnost - každý kůň nese v dostihu předepsanou hmotnost, při převážení po dostihu musí hmotnost jezdce souhlasit (s minimální odchylkou), jinak může být kůň diskvalifikován

 • chovatel - vlastník matky při narození koně

 • chovatelská zkouška - (CH.) rovinový dostih I. kategorie, v němž všichni koně stejného věku nesou stejné hmotnostní zatížení (nehledě na hmotnostní úlevy pro klisny)

 • jezdec - profesionál, který ještě nedosáhl 50 vítězství

 • Jockey Club ČR - podporuje, organizuje a kontroluje chov plnokrevníka a cvalový dostihový provoz na území ČR

 • kamaše - součást výstroje především překážkových koní zabraňující zranění končetin

 • kategorie - rozdělení dostihů podle kvality startujících koní (u nás V.-I. kategorie)

 • klasické dostihy - pět nejdůležitějších výkonnostních zkoušek pro tříleté hřebce a klisny, všichni nesou stejnou hmotnost, jen klisny mají úlevu 1,5 kg. U nás - Jarní cena klisen 1600 m, Velká jarní cena 1600 m, Derby 2400 m, Memoriál Bohumila Tichoty 2400 m (jen klisny), St. Leger 2800 m. Vítězství ve třech klasických dostizích přístupných objema pohlavím se nazývá trojkoruna.

 • kurz dostihu - vyznačená trať ve steeplechase s určením pořadí překážek a otočných bodů

 • křižování - kůň v průběhu dostihu překříží dráhu jinému koni, aniž by měl nádskok alespoň dvě délky. Bývá často důvodem ke změně pořadí v cíli nebo k diskvalifikaci koně.

 • licence - povolení od Jockey Clubu k výkonu funkce trenéra, jezdce nebo amatéra

 • listed a graded dostihy - výkonnostní zkoušky, kterým byl Jockey Clubem ČR přiznán statut graded 1, graded 2, graded 3 nebo listed (G1, G2, G3, L)

 • majitel - fyzická nebo právnická osoba registrovaná Jockey Clubem ČR, která může vysílat koně do dostihů pod svými dostihovými barvami, podávat přihlášky, oznámení startujících koní, škrtat koně z dostihu a přijímat na svůj účet vyhrané ceny

 • mílař - kůň s distančním optimem mezi 1400 m a 1800 m

 • mrtvý doběh (ex equo) - současný doběh dvou a více koní do cíle

 • na levou (pravou) ruku - směr dostihu, určuje se podle toho, která ruka jezdce směřuje k vnitřnímu okraji dráhy

 • nevyvážený - kůň nese vyšší hmotnost, než odpovídá jeho průběžnému handicapu

 • odznaky - vrozené odchylky (většinou bílé) od základního zbarvení srsti, vyskytují se zejména na hlavě a končetinách

 • pád koně - situace, při níž se kůň dotkne země ramenním klubem nebo kyčelním hrbolem

 • pád jezdce - situace, při níž jezdec opustí koně a dotkne se země jakoukoliv částí těla

 • paddock - ohrazené místo na závodišti, kde se koně vodí před dostihem a kde nasedají jezdci

 • pedigree - rodokmen koně, u angl. plnokrevníka se uvádí do 5. generace

 • pod čarou - při omezeném počtu startujících jsou náhradníci uvedeni pod čarou startovní listiny a zúčastní se dostihu pouze v případě, že je některý startující kůň před startem škrtnut

 • point to point - typ překážkových dostihů na Britských ostrovech

 • pole - souhrn všech účastníků dostihu, doběhl v poli - kůň se v dostihu výrazněji neprosadil

 • polokrevník - kůň, jehož jeden z rodičů je angl. plnokrevník nebo má plnokrevné předky a podíl krve angl. plnokrevníka v jeho rodokmenu je vyšší než 51%

 • poprsník - součást výstroje držící sedlo ve správné poloze

 • protest - protest proti výroku orgánů dostihového provozu může podat kterýkoliv účastník dostihu nebo rozhodčí (protest ex offo). Na základě uznání protestu dostihovou komisí může být změněno pořadí koní, diskvalifikován některý kůň nebo udělena sankce trenérovi a jezdci

 • propozice - předem vypsané podmínky každého dostihu

 • průběžný handicap - pořadí, v němž jsou koně seřazeni podle výkonu handicaperem

 • překážkové dostihy - dostihy přes proutěné překážky, steeplechase a steeplechase cross country. Podle významnosti se dělí do kategorií. Nejvýznamnějšími překážkovými dostihy u nás jsou Zlatý pohár a Velká pardubická. Oba nesou označení listed.

 • přihlášky - předběžný soupis koní hlášených do dostihu, zpravidla 14 dní před konáním dostihu. U významných dostihů mohou být přihlášky rozděleny na časově delší období s postupným škrtáním.

 • přívažek - systém zatěžování koní podle propozice dostihu v závislosti na jejich dřívějších výsledcích a získaných dotacích

 • roček - mladý kůň od jednoho do dvou let, v tomto období přicházející do tréninku, stáří dostihového koně se na severní polokouli mění vždy 1. ledna

 • rovinné dostihy - dostihy na stanovené, u nás výlučně travnaté, dráze. Podle významnosti se dělí do kategorií. Nejvýznamnější z dostihů I. kategorie jsou dále děleny na chovatelské zkoušky, graded a listed dostihy

 

schválení výsledku - je naplněno podpisem výroku cílového rozhodčího předsedou dostihové komise

 • sedlo - dostihová sedla se liší podle účelu a váhy (kilovka - velmi lehké sedlo do 1 kg)

 • sprinter, letoun - kůň s distančním optimem mezi 1000 m a 1400 m

 • start - rovinové dostihy se startují z boxů, překážkové praporkem. Limitem pro vstup koně do startovacího boxu jsou 4 minuty od pokynu k zavádění

 • starý kůň - jedenáctiletý a starší kůň (st.)

 • steeplechase - překážkový dostih, jehož trať je vytyčena v prostoru závodiště na travnatém povrchu a při kterém jeho účastníci překonávají pevné překážky, jejichž odskoková a doskoková plocha jsou na stejné úrovni

 • steeplechase cross country - překážkový dostih, jehož trať je vytyčena v prostoru závodiště na travnatém, písčitém nebo zoraném povrchu a při kterém jeho účastníci překonávají pevné i přenosné překážky. Do steeplechase cross country musejí být zařazeny překážky, jejichž odskoková a doskoková plocha jsou výškově rozdílné, nebo překážky, které vyžadují podstatné snížení nájezdové rychlosti, překonávání klusem, vylézáním či slézáním, broděním nebo plaváním.

 • stínidla - součást výstroje, která zabraňuje pohledu koně do stran

 • startka - oznámení startujících koní v jednotlivých dostizích, zpravidla je sestavována v pondělí, které předchází dostihovému dni

 • trenér - trenéři dostihových koní musí mít oprávnění, které uděluje Jockey Club ČR a dělí se na trenéry z povolání (licence A), trenéry (licence B) a trenéry - majitele (licence C)

 • úleva jezdecká - odečítá se od předepsané váhy nesené koněm. Žáci mají úlevu 3,5 kg do 3 vítězství, 2,5 kg do 30 vítězství, 1,5 kg do 50 vítězství, jezdec do 30 vítězství 2,5 kg, 1,5 kg po 30 vítězství. V dostizích, kterých se účastní jezdci z povolání mají amatéři úlevu 3,5 kg do 30 vítězství a 1,5 kg do 50 vítězství.

 • v moci startéra - kůň je v moci startéra, pokud se dostaví v určitém čase před startem do vymezeného prostoru před startem

 • valach - vykastrovaný hřebec

 • vodič, pacemaker - kůň určený k udávání tempa v dostihu pro favorita

 • vážnice - místnost, kde se váží jezdci (i se sedlem) před dostihem i po dostihu

 • výrok - tuhý boj (TB), boj (B), jistě (J), lehce (L), velmi lehce (VL), zadrženě (Z), současně, nos, krátká hlava, hlava, krk, čtvrt, půl, třičtvrtě délky, délka, daleko

 • vytrvalec - kůň s distančním optimem nad 2200 m

 • zkratky - PN - padl a nedokončil, ZN - ztratil jezdce a nedokončil, SN - vybočil a nedokončil, Z - zadržen, D - diskvalifikován, N - neodstartoval

 • zkušební cval - všichni účastníci rovinného dostihu musí absolvovat zkušební cval nejkratší cestou ke startu

 •  

  zkušební skok - určená překážka, kterou musí absolvovat všichni účastníci překážkového dostihu

 • žák - frekventant jezdeckého účiliště (žk.)

 • žokej - profesionální jezdec dostihových koní, který má na svém kontě více než 50 vítězství (ž)

 

Míry a váhy

 • míle - 1609,3 m (8 furlongů)

 • furlong - délková míra používaná především ve Velké Británii, 201,16 m

 • libra - 0,45328 kg

 • stone - 6,35 kg (14 liber)

 

Komentáře

Přidat komentář

 
Opište, prosím, kontrolní kód:  Kontrolní kód

Přehled komentářů

Žádné komentáře